2020/10

2020/10

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

MADDE-1 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Demirözü İlçesi Şirin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Özel İdare personel lojmanı Zemin katında  40 m2 lik dükkan kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İş bu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.

MADDE-2 İhale 14/02/2020 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde İl Encümeni’nce Özel İdare İşhanı 6. katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

MADDE-3 İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Bayburt İl Özel İdaresi’nde mesai saatleri içinde görülebilecektir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE-4 İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)    Gerçek kişiler için:

1)    Başvuru dilekçesi,    

2)    Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

3)    Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

4)    Geçici  teminatı,

5)    İmzalanmış şartname.

b) Tüzel kişiler için:

1)    Başvuru dilekçesi,

2)    Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

3)    Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4)    Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge,

5)  Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

6)    Geçici teminatı,

7)    İmzalanmış şartname.

ADDE-5 Başvuru Dosyası İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir. Başvuru Dosyası verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki her hangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE-6 İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-7 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ

CİNSİ                      MEVKİİ                       KİRASI               GEÇİCİ TEMİNAT             İHALE TARİHİ        SAATİ

Dükkan         DEMİRÖZÜ        2.400,00 Tl      80,00 Tl                   14.02.2020       14.00

İLAN OLUNUR

İLAN NO: 2020/10

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 15:34

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER