2019/80

2019/80

İHALE İLANI  

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

Hizmet Alım İşi, Herkese Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

 1. Ajansın İrtibat Bilgileri  
  1. Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM 
  2. Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15 
  3. Elektronik Posta Adresi: info@kudaka.org.tr suat.colak@kudaka.org.tr
 2. İhalenin Konusu İşin 
  1. Niteliği: Hizmet Alımı  
  2. Türü: 1- Erzurum ilinde özel hastane yatırımı fizibilite raporu

          2- Erzurum Aziziye ilçesinde termalle entegre fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yatırımı fizibilite raporu

  1. Miktarı: 2 (İki) ayrı ihaleye çıkılacaktır. İkisine de teklif verilebileceği gibi tek olarak da fiyat verilebilir
 1. İşin yapılacağı Yer ve Süresi 
  1. İşin Yapılacağı Yer: Erzurum
 2. İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler  
  1. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin

10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.  

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir. 
 1. İhale Dokümanlarının Temini  

İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir. Mail (suat.colak@kudaka.org.tr) ya da Faks (0442 235 61 15) ortamında ihale evrakları istenilebilir.

Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih  

Teklifler 18/07/2019 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.   

 1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
 2. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.  

2019/80

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10