2019/75

2019/75

T.C.
BAYBURT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt İl, Merkez İlçe, 80 Ada, 1 Parsel, ŞİNGAH Mahalle/Köy, Kayabaşı
Mevkii, Tapuda Bayburt İli ,Merkez İlçesi, Şingah Mahallesi ,80 ada , 1 parselde kayıtlı 142,59m2 yüzölçümlü Kargir Ev vasfındaki taşınmaz imar planı içerisinde bulunmakta olup bitişik nizam 4 kat imarlı olarak tasarlanan ada içerisindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 140 m2 üzerine kurulu zemin kattan oluşan yığma karkas yapı mevcuttur. Yapıda 2 oda 1 salon ,mutfak + wc+ banyo bulunmaktadır. Taşınmazın yapı değeri 38.864,00 TL ,parsel değeri 28.518,00 TL olup toplam değeri 67.382,00 TL dir.
Yüzölçümü        : 142,59 m2
Arsa Payı         : Tam
İmar Durumu         : İmar planı içerisinde bulunmakta olup bitişik nizam 4 kat imarlı olarak
              tasarlanan ada içerisindedir.
Kıymeti         : 67.382,00 TL
KDV Oranı         : %1
Kaydındaki Şerhler     : Yoktur
1. Satış Günü         : 10/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü         : 07/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri         : BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ANA BİNA KAT:5 
              MERKEZ/BAYBURT-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt İl, Merkez İlçe, 195 Ada, 27 Parsel, ŞİNGAH Mahalle/Köy, Ketenci
Mezresi Mevkii, Tapuda Bayburt İli, Merkez ilçesi, Şingah Mahallesi, Ketenci Mezresi 195 ada ,27 parselde kayıtlı tarla vasfında 16.160,00m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediye sınırları içinde olup imar planı dışındadır. Taşınmaz İl Merkezi dışında olup, yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz 10-12 eğime sahip kuru tarım arazisidir. 
Yüzölçümü        : 16.160,00m
Arsa Payı         : TAM
İmar Durumu         : Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalıp ,imar planı dışındadır.
Kıymeti         : 44.440,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler     : Yoktur.
1. Satış Günü         : 10/12/2019 günü 14:40 -14:45 arası
2. Satış Günü        : 07/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri         : BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ANA BİNA KAT:5 
              MERKEZ/BAYBURT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt il, Merkez İlçe, 109 Ada, 16 Parsel, ŞİNGAH Mahalle/Köy, Bakkal
Kayası Mevkii, Tapuda Bayburt İli , Merkez ilçesi, Şingah Mahallesi ,Bakkal Kayası 109 ada ,16 parselde kayıtlı tarla vasfında 5.070,00m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediye sınırları içinde olup imar planı dışındadır. Taşınmaz İl Merkezi dışında olup, yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup 3-4 eğime sahiptir.
Yüzölçümü        : 5.070,00m2
Arsa Payı         : TAM
İmar Durumu         : Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalıp, imar planı dışındadır. 
Kıymeti         : 22.308,00 TL
KDV Oranı         : %18
Kaydındaki Şerhler     : Yoktur.
1. Satış Günü        :10/12/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü         :07/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri         : BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU ANA BİNA KAT:5 
              MERKEZ/BAYBURT
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-  Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 2O’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze olunur.22/06/2019 
İLAN NO: 2019/75
 

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10