2019/191

2019/191

                        İHALE İLANI  

T.C.KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 

                   Erzurum, Erzincan, Bayburt illeri için tanıtım filmi hazırlanması hizmet alımı

 1. Ajansın İrtibat Bilgileri  
  1. Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM 
  2. Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15 
  3. Elektronik Posta Adresi: suat.colak@kudaka.org.tr info@kudaka.org.tr 
  4. İrtibat: Suat ÇOLAK Satınalma ve İhale Sorumlusu (dahili 105)
 2. İhalenin Konusu İşin 
  1. Niteliği: Hizmet Alımı  
  2. Türü: Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için toplam 10 adet kısa tanıtım filminin hazırlanması. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel yapısı hakkında bilgi vermek; turizm potansiyeli ve yatırım ortamı hakkında yönlendirici olmak; illerin çekiciliğini arttırmak üzere etkileyici tanıtım filmleri hazırlanması amaçlanmaktadır.
 3. İşin yapılacağı Yer ve Süresi 
  1. İşin Yapılacağı Yer: Erzurum-Erzincan-Bayburt  
  2. 12 ay Süre ile 
 4. İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler  
  1. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin

10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.  

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir. 
 1. İhale Dokümanlarının Temini  

İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir ve mail aracılığıyla istenilebilir

Teminatlar Sözleşme aşamasında sözleşme tutarının %6’sı oranında kesin teminat istenecektir. Bu iş için isteklilerden; ihale konusu işe ait teklif bedelinin %3’ünden az olmamak koşuluyla geçici teminat istenecektir.  

 1. Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih  

Teklifler 25/12/2019 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.   

 1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 
 2. “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.

2019/191

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER