2019/153

2019/153

T.C.
BAYBURT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 115 Ada, 83 Parsel, Bayburt ili merkez Şingah mah. parmaklar mevkiinde bulunan 115 ada 83 parsel sayılı 24.429,00 m2 yüzölçümlü tapu kaydında tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar planı içerisinde bulunmakta ayrık nizam 2 kat konut alanı sosyal tesis alanı ve park alanına ayrılmış olmakla birlikte yola terk edilecek alanlarda mevcut olup, henüz bir uygulama yapılmamıştır. Yapılması halinde arsa özelliği taşıyacaktır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, Bayburt - Çaykara karayolu üzerinde bu yola cephelidir. Taşınmaz fiilen boş durumda olup, düz bir yapıya sahiptir.
Kıymeti        : 1.070.478,78 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    : Karayolları Gen.Müd.lüğünün kamulaştırma kararı şerhi
1. Satış Günü        : 02/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü        : 28/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri        : Bayburt Belediyesi mezat (toplantı salonu) kat : 5 BAYBURT
 2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 115 Ada, 82 Parsel, Bayburt ili merkez Şingah mah. parmaklar mevkiinde bulunan 115 ada 82 parsel sayılı 56,00 m2 yüzölçümlü yol vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar planı içerisinde bulunmakta ayrık nizam 2 kat konut alanı sosyal tesis alanı ve park alanına ayrılmış olmakla birlikte yola terk edilecek alanlarda mevcut olup, henüz bir uygulama yapılmamıştır. Yapılması halinde arsa özelliği taşıyacaktır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, Bayburt - Çaykara karayolu üzerinde bu yola cephelidir. Taşınmaz fiilen boş durumda olup, düz bir yapıya sahiptir.
Kıymeti        : 2.453,92 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler     : Karayolları Gen.Müd.lüğünün kamulaştırma kararı şerhi
1. Satış Günü         : 02/04/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü        : 28/04/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri        : Belediye başkanlığı mezat ( toplantı salonu) kat: 5 Bayburt
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 115 Ada, 80 Parsel, Şingah Mahalle/Köy, Bayburt ili merkez Şingah mah. parmaklar mevkiinde bulunan 115 ada 80 parsel sayılı 270,00 m2 yüzölçümlü yol vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar planı içerisinde bulunmakta ayrık nizam 2 kat konut alanı sosyal tesis alanı ve park alanına ayrılmış olmakla birlikte yola terk edilecek alanlarda mevcut olup, henüz bir uygulama yapılmamıştır. Yapılması halinde arsa özelliği taşıyacaktır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, Bayburt - Çaykara karayolu üzerinde bu yola cephelidir. Taşınmaz fiilen boş durumda olup, düz bir yapıya sahiptir.
Kıymeti        : 11.831,40 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    : Karayolları Gen.Müd.lüğünün kamulaştırma kararı şerhi
1. Satış Günü        : 02/04/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü        : 28/04/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri        : Belediye başkanlığı mezat (toplantı salonu) kat: 5 Bayburt
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 115 Ada, 81 Parsel, Şingah Mahalle/Köy, Bayburt ili merkez Şingah mah. parmaklar mevkiinde bulunan 115 ada 81 parsel sayılı 4.090,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar planı içerisinde bulunmakta ayrık nizam 2 kat konut alanı sosyal tesis alanı ve park alanına ayrılmış olmakla birlikte yola terk edilecek alanlarda mevcut olup, henüz bir uygulama yapılmamıştır. Yapılması halinde arsa özelliği taşıyacaktır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, Bayburt - Çaykara karayolu üzerinde bu yola cephelidir. Taşınmaz fiilen boş durumda olup, düz bır yapıya sahiptir.
Kıymeti        : 179.223,80 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    : Karayolları Gen.Müd.lüğünün kamulaştırma kararı şerhi
1. Satış Günü        : 02/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü        : 28/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri        : Belediye Başkanlığı mezat ( toplantı salonu) kat: 5 Bayburt
Satış şartları :    
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/10/2019                                 İLAN NO: 2019/153

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER