2019/107

2019/107

T.C.
BAYBURT
İCRA DAİRESİ
2011/46 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt İl, Merkez İlçe, 182/2 Parsel, YOLALTI Mahalle/Köy, armudun deresi
Mevkii, Taşınmaz borçlu adına hisseli olup tapuda ana taşınmaz niteliği Tarla olarak kayıtlıdır. Taşınmazın toprak yapısı killi, tınlı bünyede kuru tarım arazisidir, topoğrafik yönden yonca , fiğ, s. mısır tarımına elverişlidir, su tutma kapasitesi iyidir, erezyona maruz değildir, eğimi % 3 - 5 olarak tespit edilmiştir. Tuzluluk, alkalilik ve dranaj sorunu yoktur. Çevresinde herhangi bir sulama tesisi bulunmamasına rağmen yıllık yağış miktarı dikkate alındığında sulama yapılmasına gerek yoktur. Taşınmaz üzerinde yörede yetişen ürünlerin tamamı yetiştirilebilir, taşınmaz Bayburt Merkeze 2 km uzaklıkla ve Trabzon - Bayburt - Erzurum karayolu üzerindedir, ulaşım problemi yoktur, elektirik. yol, su. eğitim. haberleşme. kültür ve benzeri alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. Taşınmaz üzerinde her türlü bakım, gübreleme ve zirai mücadele işlemleri yapılmaktadır, taşınmaz makineli tarıma uygundur, parsel yola cephelidir, taşınmaz il imar planı dışında bulunmaktadır, taşınmazın borçlunun hissesi oranındaki payı olan 3/32 hissesi satılacak olup muhammel bedeli 145.082,80 TL dir.
Adresi         : Yolaltı Köyü Merkez / BAYBURT
Yüzölçümü        : 134.478,90 m2
Arsa Payı        : 3/32
Kıymeti        : 145.082.80 TL
KDV Oranı        : %18 
Kaydındaki Şerhler     : İrtifak Hakkı : Krokisinde A ile gösterilen 4.909,57 m2 alanın kullanım hakkı 
              Botaşa ait olmak üzere Maliye hazinesi lehine daimi irtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü        : 26/12/2019 günü 14:30- 14:35 arası
2. Satış Günü        : 21/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri        : Bayburt Belediyesi Toplantı Salonu Kat: 5 Merkez / BAYBURT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt İl, Merkez İlçe, 688 Ada, 8 Parsel, ZAHİT MAH SANAYİ ÇARŞISI
Mahalle/Köy, sanayi çarşısı Mevkii, Taşınmaz borçlu adına hisseli olarak kayıtlı olup tapuda ana taşınmaz niteliği arsa olarak geçmektedir. Taşınmaz İl İmar planı içerisinde bulunmaktadır. Bitişik nizam 5 kat yapılaşmanın olduğu ada içerisindedir. Bahse konu taşınmaz kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projesi alanında kalmaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır, ulaşım sorunu yoktur.il merkezine ortalama 1.000 m mesafededir. Taşınmazda bodrum kat + zemin kat + iki normal kattan oluşan üç katlı yapının toplam inşaat alanın 480,00 m2 dir. Bodrum kat iş yeri deposu, zemin kat iş yeri. 1. ve 2. kat mesken olarak kullanılmaktadır, söz konusu yapının sıva ve boya tadilatlarına ihtiyaç duyulmaktadır, elektirik ve suyu mevcuttur. Taşınmazda bulunan bodrum katın yapı değeri 1. sınıf B grubu yapılar kısmındadır. Zemin katın yapı değeri 3. sınıf A grubu yapılar kısmındadır. Taşınmaz jeolojik olarak sağlam bir zemin yapısına sahip değildir. taşınmazın borçlunun hissesine düşen payı olan 3/16 hisse i satılacak olup muhammel bedeli 45.093,38 TL dir.
Adresi         : Zahit Mah. Sanayi Çarşısı Merkez / BAYBURT
Yüzölçümü         : 121 m2
Arsa Payı         : 3/16
İmar Durumu         : Var imar planı içerisindedir.
Kıymeti         : 45.093,38 TL
KDV Oranı        :%18
1. Satış Günü        : 26/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü        : 21/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri        : Bayburt Belediyesi Toplantı Salonu Kat:5 Merkez / BAYBURT%18
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/46 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/07/2019                                 İLAN NO: 2019/107 

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort türk ifşa