2018/264

2018/264

T.C.
BAYBURT İCRA DAİRESİ
2017/151 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Bayburt İl, Merkez İlçe, 108 Ada, 26 Parsel, MADEN Mahalle/Köy, KÖY YANI
Mevkii, Taşınmaz tapuda 1/24 hisseli borçlu adına kayıtlı olup tarla vasfındadır. Taşınmaz derin profilli, killi, tınlı bünyeli, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu problemi olmayan 1. sınıf toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz sulu tarım arazisidir, taşınmazın bulunduğu yere ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazarlama problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki toprak özellikleri ile ekolojik ve meteorolojik şartlarda yonca, mısır, münavebe sisteminin uygulanması öngörülmüştür. Taşınmaz meyilsiz makinalı tarıma uygun ve Bayburt Erzurum karayolu üzerindedir. Borçlunun payına düşen 1 ‘24 hisse oranı satılacak olup muhammel bedeli 14.001,07 TL dir.
Yüzölçümü         : 37.894,18 m2 bürüt toplam alan
İmar Durumu        : Yok
Kıymeti        : 14.001,07 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    : 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7. Maddesine göre belirtme enerji    
              piyasası düzenleme kurumu
1.Satış Günü        : 14/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2.Satış Günü        : 12/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: Bayburt Belediyesi Toplandı Salonu Kat:5 Merkez / BAYBURT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 167 Ada, 6 Parsel, MADEN Mahalle/Köy, ÇORUHKENAR1
Mevkii, Taşınmaz 1/24 hisseli borçlu adına kayıtlı olup tapuda tarla vasfındadır. Taşınmaz derin profilli, killi, tınlı bünyeli, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu problemi olmayan 1. sınıf toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz sulu tarım arazisidir, taşınmazın bulunduğu yere ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazarlama problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki toprak özellikleri ile ekolojik ve meteorolojik şartlarda yonca, mısır, münavebe sisteminin uygulanması öngörülmüştür. Taşınmaz meyilsiz makinalı tarıma uygun ve Bayburt Erzurum karayolu üzerindedir. Borçlunun payına düşen 1/24 hisse oranı satılacak olup muhammel bedeli 13.187,92TLdir.
Yüzölçümü        : 35.693,16 m2 bürüt toplam alan
İmar Durumu        : Yok
Kıymeti         : 13.187,92 TL
KDV Oranı         : %18
Kaydındaki Şerhler    : 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7. Maddesine göre belirtme enerji    
              piyasası düzenleme kurumu
1.Satış Günü         : 14/02/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2.Satış Günü         : 12/03/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri         : Bayburt Belediyesi Toplandı Salonu Kat:5 Merkez / BAYBURT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bayburt İl, Merkez İlçe, 793 Parsel, KIRATLI Mahalle/Köy, CEDAK Mevkii,
Taşınmaz 1/8 hisse İle borçlu adına kayıtlı olup tapuda tarla vasfındadır. Taşınmaz derin profilli, killi, tınlı bünyeli, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu problemi olmayan 1. sınıf toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz sulu tarım arazisidir, taşınmazın bulunduğu yere ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazarlama problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki toprak özellikleri ile ekolojik ve meteorolojik şartlarda yonca, mısır, münavebe sisteminin uygulanması öngörülmüştür. Taşınmaz meyilsiz makinalı tarıma uygun ve Bayburt Erzurum karayolu üzerindedir. Borçlunun payına düşen 178 hisse oranı satılacak olup muhammel bedeli 9.037,14TLdir.
Yüzölçümü        : 8.153,00 m2 bürüt toplam alan 
İmar durumu        : Yok
Kıymeti         : 9.037,14 TL 
KDV Oranı         : % 18 
Kaydındaki Şerhler     : yok
1. Satış Günü        : 14/02/2019 günü 14:50 -14:55 arası
2. Satış Günü         : 12/03/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Bayburt Belediyesi Toplandı Salonu Kat:5 Merkez / BAYBURT
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/151 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/12/2018                                 İLAN NO: 2018/264
 

MUSTAFA POLAT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER