KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

   Kalite kavramı incelendiğinde kalitenin kulanım amacına göre değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Bunun sebebi kalitenin çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat birçok kişiye göre kalite lüks, pahalı az bulunan anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle kalite bir malın veya hizmetin tüketicilerin isteklerinin yerine getirilme derecesi, aynı zamanda ekonomik olarak tüketici isteklerini uygun olarak üretmeyi sağlayan bir sistemdir.

Müşteri ürün ve hizmetten yararlanan nihai faydalanan unsur olduğu için bir hizmetin nasıl, hangi süreç içinde kim tarafından hangi araçlarla yapıldığına değil kendine nasıl yansıdığına kusursuz ve hatasız işlenmesine beklentilerine ne derece uyduğuna parasının karşılığını alıp alamadığına verilen sözlerin ve taahhütlerin ne ölçüde yerine getirildiğine bakar. Onun için değişen müşteri taleplerinin takip edilmesi gerekir. İşletmeler rekabet gücünü artırması ve var olanı koruyabilmesi için işletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak müşteri gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığını sağlamak amacıyla düzenli olarak müşteri tatmin araştırmaları, anketler ve karşılıklı görüşmeler yapmalıdır. Araştırmalar sonucu müşteri tatminini etkileyen faktörler.Belirlenmeli ve hedeflerin güncelleştirilmesi yönünde stratejiler belirlenmelidir

Müşteri ihtiyaçlarını karşılama yeteneği yalnızca ayrı işletme için değil aynı işletmenin içerisinde de hayati bir önem taşımaktadır. Üretim, bankacılık, satış mağazası, üniversite, hastane veya otel işletmeciliği vb. Faaliyet alanlarında müşteri ve tedarikçi arasında bir seri kalite zinciri mevcuttur. Bir kalite zincirinin herhangi bir  kısmındaki gereksinimleri karşılamadaki başarısızlık çok çeşitli olabildiği gibi sistemin bir parçasındaki başarısızlık başka bir yerlerde de problemler ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde, problemler artan sayıda karşımıza çıkmaya devam edecektir. Kalite maliyeti gereksinimlerinin sürekli sınanması ve bu gereksinimleri karşılamadaki bizim yeteneğimiz  bizi sürekli iyileştirme felsefesine götürecektir.

Unutulmaması gereken her zaman daha iyi olmaya çalışılmalı ve sorunlar ile ilgili kişi aramak yerine çalıştığımız sistem değerlendirilmelidir.

YORUM EKLE

banner12

banner10