MTTB’den Teşkilatçılık ve Ana Prensipleri Semineri

 Bayburt Milli Türk Talebe Birliğinin organizasyonu ile Bayburt Üniversitesinde okuyan öğrenciler ‘Teşkilatçılık ve Ana Prensipler’ konulu seminerde bir araya geldi. 

MTTB’den Teşkilatçılık ve Ana Prensipleri Semineri

Bayburt Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Salih Yıldızoğlu ‘’Bayburt ilinde yeni kurulan bir teşkilatız, Geleneksel hale gelen ve bir süredir devam eden “Perşembe Sohbetleri” adını verdiğimiz seminerlerimizin bu günkü konusunu "Teşkilatçılık ve Ana Prensipler" olarak belirledik. Bu nedenle uzun yıllardır ilimizde birçok teşkilatta kurucu ve yönetici olarak görev yapmış Ekonomist/Siyasetçi Veysel Akbaş’ı konuk olarak davet ettik. MTTB olarak kitap tahlilleri, seminerler, sabah namazı programları ve gezi gibi etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hamdolsun düzenli olarak da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz’’ dedi.

Konuk olarak katılan Veysel AKBAŞ ise ‘’Gençlik teşkilatlarının, gençlerimizin sahiplenilmesi, ahlak ve manevi bakımından yetiştirilmesi noktasında üzerlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir.’’ dedi. Konuşmasına devamında şunları kaydeden AKBAŞ,
’’Bireylerin bir amaç doğrultusunda, bir ortamda bir araya gelerek hedefe yönelmeleriyle oluşturdukları topluluğa teşkilat denir.
Teşkilat; Davaya inanan kişilerin belirtilen amaç doğrultusunda bir gurup insan eliyle ideal hizmet anlayışı hedefleyerek adaletin, vicdanın ve aşkın hüküm süreceği ahlaki yapılardır.
Teşkilat için, bir ideal ve toplumsal bir hedef doğrultusunda hareket edilmesi birinci şarttır. Fikri sistem ve ilkeler olmaksızın, bir teşkilat kurulamaz veya devam ettirilemez. 
İlkeler, fikirler teşkilatların lokomotif gücüdür ve teşkilatlara manevi bir kuvvet kazandırır. Çarpık ilişkiler dünyevi çıkarlar ekseninde oluşan teşkilatlar kördür, sağırdır ve topaldır. İnsanlar kültürel ve ahlaki değerler etrafında toplandıklarında teşkilat mekanizmasını daha dinamik ve etkin kılarlar. Dolayısıyla mensubiyet ve mesuliyet bilinci yanında gönül bağı olan kişi sayısı da artırılır. Hedefe tek başına ulaşılmaz iş birliği ile hedeflere kısa zamanda ve daha etkili olarak varabilirler; çünkü tek taşla duvar örülmez.
Maziye baktığımızda eşit şartlarda, bir ideal uğruna çalışan teşkilatlar arasındaki mücadeleyi, manevi yönden üstün olan taraflar kazanmıştır. Manevi güç, maddi ve teknik gücü peşinden getirir. Manevi güç yoksa maddi güç ne kadar büyük olursa olsun netice hüsrandır, başarısızlıktır.
Bütün kademe başkan ve üyeleri, planlama, motivasyon, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getirildiğinde, teşkilat misyonuna ulaşabilir.

Teşkilatçılık; Davayı özümseyebilmek her şeyden evvel dava diyebilmektir.

Teşkilatçılık her şeyden evvel bir kişiliktir. Her bireyin teşkilatçı olması beklenemez. Teşkilatçı bir birey, teşkilata etki edebilecek kadar güçlü olmalıdır.

 Teşkilatçılık yapmak için üç ana unsura ihtiyaç vardır.

Birinci unsur; teşkilatçılık yapma gerekçesini bilerek tam manasıyla davasına inanmaktır.

İkinci unsur; teşkilatçılık yaparken kimlerle yapacağını bilecek, kişileri belirlerken davasının gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Her insanın farklı yetenekleri vardır. Kişilerde aranacak en önemli özellik inanç ve sadakat olmalıdır. Birlikte yürüdüğümüz insanlar davaya inanmayıp, davaya sadık olmazlarsa en ufak zorlukta seni yarı yolda bırakırlar.
Üçüncü unsur ise ikinci unsurdaki kişileri birinci unsurdaki hedefe götürecek bir yolu belirlemektir. Bu üç unsuru yerine getirdikten sonra teşkilat olabilirsiniz, teşkilatçı olabilmek içinde ruhumuzu ilk iki unsur arasındaki yola adamalısınız.
 Teşkilatlarda yönetim, planlama ile başlar, Organize olma ile güçlenir ve Yöneltme ile devam eder.
Teşkilatta her daim fikir birliği ve koordinasyon sağlamalıdır. Gelenek, görenek, duygu ve bireysel farklılıkları yönete bilen kişiler iyi bir teşkilatçı olurlar.
İyi teşkilatçı: Makam ve mevkiini, çıkar odaklarının saldırılarından koruyan, adaleti, hücrelerine kadar nakşeden, en iyi teşkilatçılığın dürüstlük olduğunu bilen, teşkilatçılığında sevgi ve heyecanı kılavuz edinen, hassasiyet yok olunca, sorumluluk ve yükümlülüklerin kaybolacağını bilen kişidir.
Her teşkilatçı, hangi kademede veya görevde olursa olsun bir liderdir ve liderlik vasıflarını özenle bulundurma gayreti içinde olmalıdır. Heva ve hevesleri için çatışma ortamı oluşturmamalıdır. 
Yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, ortak ideale kendini adayan ve teşkilatın çıkarlarını bireysel çıkarların üstünde tutan ve teşkilat içi ilişkilere azami özen göstermelidir.

Teşkilat içinde kısır tartışma ve çekişmelerle fırsat vermeden asgari müştereklerde birleşerek, hızlı ve doğru karar alma mekanizmasını geliştirmelidir.

Teşkilat içinde, yetki karmaşasına sebep olacak tavır ve davranışlara fırsat vermemelidir. 

Görev ve sorumluluğunu bilen davasına sadık her teşkilatçı, bulunduğu makamı, zamanı gelince, bir başka dava arkadaşına teslim edeceğinin bilincinde olan kişidir. Kendisini teşkilatın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeden, kendi alternatifini kendi hazırlayan aksi durumda oluşacak kaosun bir

ihanet olduğunu bilen kişi, iyi bir teşkilatçıdır.

Teşkilatçı bilgili ve birikimli olmalı,  aklını kullanan fakat başkalarının da aklından yararlanan ve ortak akla önem veren kişidir.
Teşkilatçı sadece diliyle konuşan kişi değil, yaptığı işiyle konuşan, haykıran kişidir. En iyi nasihatin ve propagandanın, iyi örnek olmak olduğunu bilen kişidir. Biliyoruz ki; ’’ Öyle sukutlar vardır ki, ancak Allah işitir.’’
Teşkilatçı, zorluklarla mücadeleyi göze alan mücadele aşkıyla yanıp tutuşan kişidir.
Teşkilatçı, gayreti başkalarından beklemez; sevgisiyle, heyecanıyla ve inancıyla bizzat kendisi gayret eder. Üstadın dediği gibi; ’’ Kim var denildiğinde, sağına soluna bakmadan ben varım!’’ diyerek, her göreve talip olan, adsız kahramanlardır.
Teşkilatçı; hedefini belirleyen, harekete geçen, adımlarını kontrol eden, ilkelerinden ödün vermeyen, strateji ve taktik geliştirebilen hatalardan cesaret değil, ders alan ve ön yargılı olmadığı gibi, önyargının da zafiyet olduğunu bilen kişidir.
Teşkilatçı; bağlılık, devamlılık ve gönüllülük prensibiyle, hassasiyet sahibi, sorumluluk almaktan kaçmayan, hayalleri olan, yerel fikirlerle global hedeflere yönelen global düşünüp, yerel uygulayan kişidir.

Teşkilatın içindeki unsurlar 

Teşkilatların içinde dört tip unsur vardır.
1.Sempatizan teşkilatçı: Tam üyesi olmadığı halde bir fikrin veya topluluğun görüşlerinden etkilenen organik bağı olmamakla birlikte o fikrin doğru olduğuna inanan ve destek olan kişilerdir. Bu kişiler teşkilatlara üye olarak kazandırılabilecek potansiyel üye adaylarıdır.
2.Üye teşkilatçı: Teşkilatın Fikri veya ideolojik değerlerini benimseyen, aidiyet duygusuyla hareket eden yapılan çalışmalara katkı sağlayan ve organik bağ kuran kişilere üye teşkilatçı denir. 
3.Kadro teşkilatçı: Bir fikir ve ideolojinin hedefe ulaşması için mesai harcayan, verilmek istenen mesajın geniş çevrelere ulaşması için görev üstlenen ve teşkilat yapısı içerisinde görev icra eden kişilerdir. 
4.Kurmay teşkilatçı: Bir ideolojinin fikir ve eylemlerinin belirlenmesinde nihai kararlar alabilen, alınan kararların uygulanmasında söz sahibi olan, teşkilatın misyon ve vizyonunu revize edebilen, strateji geliştirip teşkilata yön verebilen kişilerdir.
Teşkilatın karşısındaki unsurlar 

Teşkilatların karşısında olan üç tip unsur vardır.
1.Muhalif teşkilat: Bir fikrin veya teşkilatın karşısında olan fikirsel olarak mücadele eden, mücadelesini hasmane bir tutum içerisine girmeden yapan, her an değişime açık olan, kolay ikna edilebilen yapılardır.
1.Hasım teşkilatçı: Bir fikrin ve teşkilatın karşısında olan kendi fikir ve teşkilatının doğru olduğu düşüncesi ile fikri bir mücadele içine girip hasmane mücadele veren teşkilatlı yapılardır. Bu yapılarla, fikri mücadele yapılarak kazanılması mümkündür.
2.Muarız teşkilatçı: Bir fikrin ve teşkilatın karşısında konumlanan karşı olduğu teşkilatı yok etmek için düşmanca davranan her türlü mücadeleyi yapmaktan geri durmayan teşkilatlı yapılardır.
Son olarak;  var olmak, eğitimli olmak, görev sathı mahallinde göreve hazır olmak.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

BEŞİR KELLECİ


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER