İYİ Parti projelerini açıkladı

İYİ Parti, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın da katıldığı toplantıda belediye projelerini paylaştı.

İYİ Parti projelerini açıkladı

İyİ Parti Bayburt İl Başkanlığınca organize edilen Bayburt Belediye Başkan Adayı proje tanıtım toplantısında konuşan Sukas, 24 Haziran seçimleri sonrasında bekledikleri kadar olmasa da ciddi bir başarıyla çıktıklarını söyledi. 

Partilerinin TBMM'de iyi çalışan bir grubunun olduğunun altını çizen Sukas, "İYİ Parti hiçbir zaman toplumu bölmeye, ayırmaya, birbirinden faklılaştırmaya kalkmayan tam tersine dostlukları pekiştirmeye, bu güzel vatanın üstünde Türk milleti olarak hep birlikte, beraberce, kardeşçe yaşama ideallerini benimsemiş bir parti." dedi. 

Sukas, 31 Mart seçimleri öncesi ülkede 'beka' sorununun tartışıldığını anımsatarak, "Değil devlete ihanet etmek, değil ihanet edenlerle birlikte yer almak bunun karşısında olarak her türlü fedakarlığa, her türlü zorluğa göğüs germiş insanlarız." diye konuştu. 
AK Parti'nin aralarında büyükşehirlerinde olduğu birçok belediyeyi başarılı bir şekilde yönettiğine dikkati çeken Sukas, "Evet onlar pek çok büyükşehiri 24, pek çok büyükşehiri 17 yıldır yönettiyorlar. Yol yapıyorlar kabul ediyoruz, evet sosyal belediyeciliği geliştiriyorlar kabul ediyoruz. Ama biz daha iyisini yapacağız, buna inanmanızı istiyoruz." dedi. 

İyİ Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı ise, 

“Bayburt tarih dolu, gelenek dolu, sanat dolu, evliyalar şehrim. Şehrimizin güzelliklerini hep birlikte yeniden ortaya çıkaracağız. Kadın erkek genç yaşlı hepimiz esnafıyla, sanatçımızla, işadamimizla, öğretmen, öğrencimizle, çocuklarımızla hep beraber yaşanabilir bir Bayburt’u  inşa edeceğiz.” dedi. 

İYİ Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Yunus Özyıldırım, projelerini tanıttı. 

İşte Özyıldırım’ın başlıca projeleri

Kentsel dönüşüm
Bayburt Zahit ve Veysel mahallelerinde yaklaşık 350 000 m2 lik alanda tüm hak sahiplerinin rızasına dayalı kentsel dönüşüm çalışması yapılacaktır. 
Çalışma kapsamında ön incelemeler sonucunda, yaklaşık 210 000 m2 konut alanı  (E:1.4) 3000 adet konut 60 dükkan 80 000 m2 park alanı inşaa edilmesi öngörülmektedir.

Seçim sürecinin hemen akabinde saha çalışmaları başlatılarak arazi verileri toplanarak, hak sahipliliği listeleri oluşturulacaktır.
 Kentsel tasarım çalışmaları ve imar planı onay süreci eş zamanlı yürütülecektir. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlanması akabinde yapım ihale çalışması başlatılacaktır.

Yeni Şehir
Bayburt’un sürdürülebilir gelişimi amaçlayan uzun dönemli ve esnek planlama çalışmalarına ihtiyacı vardır.
Sürdürülebilir ekolojik tasarım kriterleri esas alınarak yeni şehrin Çoruh Nehri ile bütünleşik olarak tasarlanacaktır. 
Sürdürülebilir gelişimi amaçlayan, uzun dönemli ve esnek planlama çalışması hayata geçirilecektir.

İmar plan revizyonu
Kentin güncel ihtiyaçları doğrultusunda imar planı yenilenerek; 

kentin sanayi gelişimi, 
alt merkezlerin oluşturulması, 
gelişme alanlarının yönlendirilmesi, 
ulaşım sorunlarının çözülmesi, 
turizm bölgelerinin tayini 
kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi
yeni şehir oluşumu için arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
İmar planı revizyonu ile; çevre düzeni planına uygun olarak Yenişehir projesi, üniversite, sanayi, şehir merkezi ve kırsal alan ilişkileri bir bütün  olarak ele alınacak ve kalkınma amaçlı uygulanabilir stratejik mekânsal plan elde edilecektir.

Çoruh Köprü ve geçitlerin modernizasyonu

Çoruh Nehri kent içinde iki yaka arasında ulaşım ve erişebilirliği düşürmektedir. Özellikle yaya geçirgenliği çok düşüktür. 
İki yaka arasındaki ulaşım olanaklarının güçlendirilmesi amacıyla Nehir üzerinde modern işlevsel ve ayrıca balık tutma ceplerinin de bulunduğu, seyir olanaklarının da sağlanabileceği işlevsel yaya köprüleri inşa edilecektir.

KENTİÇİ CADDELERDE KAVŞAK TRETUAR VE PEYZAJ  DÜZENLEMESİ
-Cumhuriyet Caddesi
-Saat Kulesi Meydan ve Çevresi
-Danişmendiler Caddesi
-Saraybosna Caddesi
-Koruk Caddesi
-Vali Nihat Üçyıldız Caddesi
-Ayyıldız Caddesi
-Akşemsettin Caddesi ve dört yol kavşaklarında yol düzenlemesi yapılacaktır.
Kavşak noktalarında geometrik düzenlemeler, refüj ve şerit düzenlemeleri, 
peyzaj tasarımları ve tretuvar çalışmaları yapılacaktır. 
Ana caddeler üzerinde iklime uyguın bitki türlerinin yer alacağı dört mevsim yeşil kalabilen, az bakım gerektiren, sulama ihtiyacı olmayan çalı ve çalı grubu bitkiler tercih edilecektir.

Kent içi bisiklet yolu düzenlemesi

Topografyanın elverdiği, az eğimli alanlarda Çoruh vadisi, kent merkezi ve meydanlarla bağlantılı bisiklet yolları inşa edilecek, bisiklet park alanları oluşturulacaktır. Bisiklet kullanma alışkanlığını geliştirilerek, bisiklet kent içi ulaşım aracı haline getirilecektir.
Eski eserlerin restore edilmesi

Geleneksel doku içerisinde yer alan sağlıklaştırılarak, tarihi doku içinde bulunan Tarihi Bayburt Evleri restore edilerek kent hafızası yaşatılacaktır. 
Bu alanlar turizme kazandırılacak, kısa süreli konaklama sağlayan pansiyonculuk faaliyetleri geliştirilerek bölge halkı için gelir kaynağı oluşturulacaktır. 

Bayburt tarihini anlatan mobil uygulama

Tarihi eserlerin bulunduğu alanlara «QR barkod» tabelaları yerleştirilerek, ziyaretçilerin ziyaret ettikleri mekanın tarihi hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda bilişim altyapısı ve bilgilendirme videoları hazırlanacaktır. 
Konaklama ve turizmin geliştirlmesi projesi
Bayburt’ta misafirhaneler dışında nitelikli ve yıldızlı konaklama tesisleri var olmasına rağmen yetersiz.
Hizmetler sektörünün istihdam oluşturacak boyutlara ulaşması ve tarımsal sanayi girdilerinin arttırılması ile birlikte  çekim haline gelmesi beklenen Bayburt nitelikli konaklama tesislerine ihtiyaç duyacaktır.
İmar planları ile kente hakim manzara noktalarında turizm alanları belirlenecek, özel sektörün konaklama turizmine yönelik tesis yapımı teşvik edilecek etaplar halinde pansiyonculuk, apart otel ve yıldızlı otel tesisleri yatırımlarının önü açılacaktır.

Dolmuş duraklarının mdernizasyonu

Toplu taşıma durakları iklim koşulları göz önünde bulundurularak korunaklı hale getirilecektir. 
Ayrıca kent içi ulaşıma yönelik bilgilerin ve kent haritasının yer alacağı dijital ekranlı akıllı duraklara dönüştürülecektir.

KENT ÇEVRESİ AĞAÇLANDIRMA VE KENT ORMANI PROJESİ

Ağaç varlığı son derece az olan Bayburt’ta özellikle kale çevresinden başlanılmak, yüksek alanlar, vadi kaolları hızla ağaçlandırılacak, bitki örtüsü zenginleştirilecek ve estetik kent siluetinin oluşması sağlanacaktır. 

KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI PROJESİ

Doğal köy ürünlerinin satılacağı, yarı açık köy pazarı ile köylülere doğrudan pazarlama olanağı sağlanacaktır.

EĞİTİME DOĞRUDAN DESTEK SAĞLANMASI

Dar gelirli (400) ilk ve ortaokul öğrencisine yönelik yılda 9 ay olmak üzere nakdi yardım verilerek eğitime doğrudan destek sağlanacaktır.
    
İLERİ YAŞ BAKIM EVLERİ PROJESİ

Yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmalarını engellemek ve sosyalleşmelerini sağlamak için 
“YAŞAM EVİ” kuruyoruz.

ATA SPORUMUZUN DAHA DA GELİŞMESİ İÇİN CİRİT SAHASI
•    Cirit sahası zemini deniz kumundan yapılacak.
•    İlimizde mevcut yeterince at barınma ve bakım yerleri.
•    Seyir tribünleri, otopark ve sporcuların konaklama yerleri.
•    Türkiye Şampiyonalarının da düzenlenebileceği bir düzeyde bütün alt yapısı ile beraber şehrimizin hizmetine sunulacaktır.

   BAYBURT BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME MERKEZİ
•    Meslek edindirme ve mesleki eğitim kursları ile iş başı eğitimlerin insan kaynağı yetiştirmeye ve tutmaya dayalı olarak, yeni gelişen faaliyet alanlarına uygun kadın iş gücünün oluşturulması amaçlanmaktadır.
•    Piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları verilecektir.

 TOHUM ÜRETİM TESİSİ PROJESİ
•    Bayburt iklim ve arazi varlığı açısından tohumculuğun gelişmesine elverişli koşulları taşımaktadır. 
•    Tohumculuğun geliştirilerek sertifikalı ürün olarak pazarlanması ile katma değeri yüksek organize tarımsal faaliyetler teşvik edilecektir. 
•    Bu bağlamda tarımsal sanayinin gelişmesi sağlanacaktır.

ARICILIĞIN MARKALAŞTIRILMASI VE ARI ÜRÜNLERİ PAKETLEME TESİSİ KURULMASI

•    Bayburt’un Doğal Mera Alanlarının varlığı Arıcılık ve Organik Bal Üretimi Açısından çok büyük avantaj sağlamaktadır. Yatırım maliyeti olmayan hızlı bir istihdam olanağı oluşturmaktadır. 
•    ARICILIĞIN MARKALAŞTIRILMASI VE ARI ÜRÜNLERİ PAKETLEME TESİSİ KURULMASI
•    Dökme balcılık yerine ürünün üretici tarafından toplanıp paketlenmesi ve dağıtımının yapıldığı tesisler oluşturularak toptan ve perakende olarak pazara sunulması sağlanacaktır. 

 YEM BİTKİLERİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

•    Tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkanı en fazla olanıdır. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.
•    Hayvancılığın geliştirilmesi ve yem sanayi Bayburt için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Bayburtta atıl bulunan yem sanayi tesisinin faaliyete geçirilmesi yönünde özelleştirilen  tesislerin faaliyete geçirilmesi için her türlü destek verilecektir.
•    Bu kapsamda kırsal alanlarında kalkınmasına olanak sağlayacak canlı hayvan yem üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ambalajlı ürün olarak satışı kırsal alan da dahil olmak üzere ekonomik kalkınma için fırsat oluşturacaktır.
•    Çiftçiler paydaş kurumlarla birlikte oluşturulacak Belediye öncülüğündeki yatırımlarla desteklenecek, optimum büyüklükte kooperatifleşme ve tesisleşme işlemlerine hızla hayata geçirilecektir.

PEYZAJ BİTKİLERİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

•    Bayburt’ta iklim ve toprak yapısı ile her tür fidan üretimine elverişli olduğundan bu potansiyelin değerlendirilmesi gereklidir.
•    Peyzaj düzenlemesinde kullanılan bitki türlerinin çeşitlendirilerek büyükşehirlere ve çevre illere peyzaj ürünü olarak pazarlanacaktır.
•    Bayburt’un geniş arazi varlığı ve bitki potansiyeli istihdama yönelik olarak değerlendirilmiş olunacaktır.
•    

BEŞİR KELLECİ


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER